Muzeum Českého lesa v Tachově

Tachov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Historii a etnografii území tachovského okresu zkoumá a prezentuje muzeum sídlící v bývalém klášteře v Tachově.

http://www.muzeum.tachov.cz/

Historie

Tachovské muzeum, založené v roce 1954 a sídlící v historické budově bývalého kláštera v těsné blízkosti centra města, je klíčovou institucí pro výzkum a prezentaci historie a etnografie oblasti Českého lesa a jeho podhůří. V rámci stálých expozic, instalovaných v 80. a 90. letech minulého století a naposledy aktualizovaných v roce 2013, jsou představeny dějiny regionu od pravěku do roku 1945 se zvláštním zřetelem k židovskému osídlení, gotické plastiky či drobné kamenné památky z různých míst tachovského okresu. Z mimořádných exponátů lze zmínit sousoší Poslední večeře Páně z lipového dřeva v životní velikosti, instalované v prostorách bývalého refektáře s původní nástěnnou a nástropní výmalbou, nebo funkční píšťalový orchestrion s měchy, který se uplatňuje v rámci národopisné expozice. Ta je instalována v bývalých mnišských celách a přibližuje hmotnou kulturu měšťanského i venkovského života včetně tak specifických činností jako včelařství, kovářství či výroba oděvů. Svébytnou součástí je přírodovědná expozice. Muzeum pořádá příležitostné výstavy nebo přednášky pro veřejnost. Nabízí také možnost využít odbornou knihovnu se specializací na regionální historii a vydává Sborník Muzea Českého lesa v Tachově a další tematické publikace.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.