Boží muka a smírčí kříže v Tachově

Tachov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Tachov se může pochlubit hned několika z estetického i historického hlediska hodnotnými díly drobné architektury. Řadí se mezi ně tři boží muka a tři smírčí kříže, které vznikaly od pozdního středověku až do počátku 19. století a reprezentují zpravidla gotické či barokní umění.

Historie

Město Tachov se pyšní řadou ukázek kvalitní a umělecky cenné drobné architektury. Mezi nimi zvláště vynikají pozdně gotická boží muka z roku 1522, která nalezneme na Horním náměstí. Další z mnoha pamětihodností se ukrývá pod korunami stromů v místním parku. Jsou to barokní boží muka tvořená sloupem s hlavicí a kamennou kapličkou. Bohatou reliéfní výzdobou rostlinnou i figurální se honosí boží muka, jež jsou umístěna u silnice zhruba v půli cesty mezi Tachovem a Dlouhým Újezdem. Smírčí kříže jsou zastoupeny třemi exempláři. Prvním z nich je železný krucifix zdobený trojlisty, stočenými pruty a tepanými květy růží. Mnohem prostším dojmem působí mohutný, více než metr vysoký kříž, vyrobený opracováním jediného kusu kamene. Georg Böhm, pravděpodobný autor posledního smírčího kříže, který spatřil světlo světa roku 1821, ozdobil své dílo hlavami andělů, trojlisty a reliéfem lebky se zkříženými kostmi.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Boží muka a smírčí kříže v TachověBoží muka a smírčí kříže v TachověBoží muka a smírčí kříže v TachověBoží muka a smírčí kříže v TachověBoží muka a smírčí kříže v Tachově