Hradiště Šipín

Šipín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Protáhlý ostroh nad soutokem Úterského potoka a Hadovky ukrývá terénní pozůstatky slovanského hradiště Šipín; lokalita, která byla poprvé osídlena už v pravěku, byla opuštěna na počátku 12. století.

Historie

Na ostrožně, která se vypíná nad soutokem Úterského potoka a Hadovky, nalezneme v sousedství kostela svaté Barbory pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště. Informace o sídlišti, jež dosud nebylo podrobeno archeologickému výzkumu, pocházejí výhradně z povrchových sběrů keramiky. Lokalita byla patrně osídlena už v pravěku, největšího rozmachu se však dočkala v období od 9. do 12. století, kdy se zde nacházelo slovanské hradiště o rozloze jednoho a půl hektaru, které bylo obehnáno dvěma pásy valů, z nichž se do současnosti zachovaly kratší úseky dosahující výšky až čtyř metrů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Hradiště ŠipínHradiště Šipín