Fara ve Svojšíně (čp. 36)

Svojšín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Patrová fara, která se nachází v sousedství svojšínského chrámu svatého Petra a Pavla, byla vystavěna v polovině 18. století v barokním slohu; budovu obdélníkového půdorysu kryje mansardová střecha, vstupní průčelí člení pilastry.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara ve Svojšíně (čp. 36)Fara ve Svojšíně (čp. 36)