Úřednický dům ve Svaté Kateřině (čp. 5)

Svatá Kateřina - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Úřednický dům, který dříve býval součástí rozlehlého hospodářského dvora, jenž se nacházel na jižním okraji vsi Svatá Kateřina, byl zbudován v 16. století na obdélníkovém půdorysu; stavbu kryje mohutná barokní mansardová střecha.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Úřednický dům ve Svaté Kateřině (čp. 5)Úřednický dům ve Svaté Kateřině (čp. 5)