Měšťanské domy ve Stříbře

Stříbro - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Intravilán města Stříbra uchovává vzácný a rozsáhlý soubor měšťanských domů, řada z nich si uchovala původní renesanční vzhled včetně velkých zdobných štítů, některé byly upraveny v barokním, klasicistním a empírovém slohu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.