Mohylové pohřebiště u Stříbra

Stříbro - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Skupina téměř třiceti mohyl, které ukrývá jehličnatý les rozprostírající se mezi obcemi Malovice a Butov, patří mezi nemnohá pravěká pohřebiště, jež se do současnosti dochovala v takřka neporušeném stavu. Do mohyl, tvořených vnitřní kamennou konstrukcí a hliněným náspem, byla ve střední a mladší době bronzové ukládána nespálená i zpopelněná těla zemřelých.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.