Fara ve Starém Sedlišti (čp. 178)

Staré Sedliště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Fara ve Starém Sedlišti, která se nachází v sousedství místního kostela svatého Prokopa a Oldřicha, byla vybudována v 18. století; patrové barokní stavení s obdélníkovým půdorysem se vyznačuje mohutnou mansardovou střechou a výklenkovou sochou Krista umístěnou ve východním průčelí.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara ve Starém Sedlišti (čp. 178)Fara ve Starém Sedlišti (čp. 178)Fara ve Starém Sedlišti (čp. 178)Fara ve Starém Sedlišti (čp. 178)Fara ve Starém Sedlišti (čp. 178)Fara ve Starém Sedlišti (čp. 178)