Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého v Přimdě

Přimda - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Před průčelím kostela svatého Jiří se k nebi vypíná barokní socha svatého Jana Nepomuckého posazená na hranolovém soklu s volutami. Výtvarně hodnotná plastika z roku 1734 je obehnána prolamovaným kamenným zábradlím.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého v Přimdě