Kostel sv. Mikuláše v Prostiboři

Prostiboř - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Barokní kostel svatého Mikuláše, jehož současná podoba vznikla přestavbou v půli 18. století, se nachází na mírném návrší v západní části prostibořské návsi.

Historie

Barokní kostel svatého Mikuláše tvoří dominantu prostibořské návsi. Malebný chrám stojí na vyvýšenině, obehnané kamennou opěrnou zdí, která do vybudování nového obecního hřbitova sloužila k pochovávání zemřelých.

Původně gotický svatostánek byl založen ve druhé polovině 14. století. V letech 1753 až 1756 se uskutečnila velká barokní přestavba, která výrazně pozměnila podobu lodi, v menší míře zasáhla i presbytář, jenž si navzdory úpravám uchoval převahu gotických prvků. V polovině 18. století přibyla ke svatyni patrová věž, kterou kryje stanová střecha. Kostel svatého Mikuláše se po poslední opravě fasád a krovů, která proběhla v letech 1986 až 1988, nachází v dobrém technickém stavu.

Protáhlá obdélníková loď na východní straně přechází v zúžený, podlouhlý a trojboce uzavřený presbytář, k jeho severní straně přiléhá hranolová věž, v jejímž přízemí se nachází sakristie. Fasády člení lizény a ozdobné šambrány, jež lemují okna, která mají v kněžišti štíhlý a hrotitý tvar, ve stěnách lodi jsou naproti tomu umístěna obdélníková okna s půlkruhovými záklenky. Nad západním průčelím budovy se vypíná trojhranný štít.

Ve vnitřních prostorách lodi se návštěvník setká s valenou klenbou s lunetami, která se opírá o skupiny seskupených pilastrů. Strop zdobí kartušová štuková zrcadla, presbytář se od zbytku stavby odlišuje křížovou klenbou s klínovými žebry, která v polygonálním závěru dosedají na jehlanové konzoly. Výrazným prvkem gotické architektury je kamenné sanktuárium, tedy výklenek pro ukládání liturgických nádob s eucharistií.

Barokní hlavní oltář portálového typu pochází z 18. století. Dílo je osazeno sloupy, které jsou ovinuty květy, a nese sochy svatého Václava a svatého Josefa od Jana Brokoffa. V kostele lze spatřit také pozdně gotickou skulpturu svaté Heleny a raně barokní kazatelnu. V kněžišti je umístěn heraldický kamenný náhrobník z roku 1770.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše v ProstibořiKostel sv. Mikuláše v ProstibořiKostel sv. Mikuláše v ProstibořiKostel sv. Mikuláše v ProstibořiKostel sv. Mikuláše v ProstibořiKostel sv. Mikuláše v ProstibořiKostel sv. Mikuláše v ProstibořiKostel sv. Mikuláše v Prostiboři