Sochy sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříže v Plané

Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Soubor smírčích křížů z 15. a 16. století a dva barokní sloupy se sochami svatého Jana Nepomuckého.

Historie

Na náměstí Svobody nalezne návštěvník barokní sloup svatého Jana Nepomuckého z roku 1712, který vytvořil umělec z okruhu Jana Brokoffa. Na trojbokém soklu s volutovými konzolami jsou umístěny sochy svatého Šebestiána, svaté Barbory a svatého Floriána. Mezi nimi ční skulptura svatého Jana Nepomuckého, postavená na trojbokém obelisku.

V západní části města nedaleko plánského zámku stojí další svatojánský sloup, který se dříve nacházel před kostelem svatého Petra a Pavla. Pilíř s toskánskou hlavicí, vztyčený na hranolovém soklu, nese malou sochu svatého Jana Nepomuckého.

Ve městě samotném a podél silnic, které vybíhají z Plané do okolních obcí, lze spatřit několik kamenných smírčích křížů, které většinou pocházejí z druhé půle 15. a první půle 16. století. Z historického i uměleckého hlediska je zvláště pozoruhodný zhruba 80 centimetrů vysoký rovnoramenný kříž, který nalezneme v ulici Na Sádkách. Vyznačuje se zkosenými hranami a drobnou plastikou ve tvaru kupeckých vah, umístěnou ve středu ramen.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Sochy sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříže v PlanéSochy sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříže v PlanéSochy sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříže v Plané