Hradišťský vrch u Okrouhlého Hradiště

Okrouhlé Hradiště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Na temeni Hradišťského vrchu stávalo v pozdní době bronzové rozlehlé opevněné hradiště, z něhož se do dnešní doby dochovaly četné terénní pozůstatky.

Historie

Mezi Okrouhlým Hradištěm a Konstantinovými Lázněmi ční k nebi mohutný čedičový vrch, jehož ploché, v dnešní době zalesněné temeno leží v nadmořské výšce více než 600 metrů. V pozdní době bronzové, tedy zhruba od 9. století před naším letopočtem, se zde rozkládalo mohutné hradiště, které se svou rozlohou, jež se blížila 50 hektarům, řadilo na druhé místo pomyslného žebříčku velikosti opevněných sídlišť západních Čech. Pravěká obydlí zhotovená ze dřeva byla chráněna valem tvořeným dvěma řadami mohutných kamenů; prostor mezi nimi byl vyplněn hlínou. Západní část archeologického naleziště byla bohužel vážně poškozena povrchovou těžbou čediče, která započala v 19. století a zastavena byla teprve roku 1997.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.