Tvrziště v Novém Sedlišti

Nové Sedliště - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Panské sídlo stávalo v Novém Sedlišti patrně už v 15. století; z opevněné gotické tvrze, která byla vypálena během třicetileté války, se do současnosti dochoval toliko kruhový ostrůvek uprostřed návesního rybníku.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.