Žentour v Nedražicích

Nedražice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Osmiboká budova žentouru pochází z první poloviny 19. století, vnitřní zařízení památky bylo bohužel zničeno při její přestavbě na garáže zemědělské techniky; žentour dříve sloužil k pohonu jednoduchých mlátiček, řezaček či šrotovníků.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Žentour v NedražicíchŽentour v Nedražicích