Kaple sv. Jana Nepomuckého v Nedražicích

Nedražice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Pozdně barokní kapli svatého Jana Nepomuckého nalezneme na východním okraji intravilánu vesnice Nedražice. Interiér sakrální stavby na centrálním půdorysu zdobí soubor fresek, které zachycují šest českých zemských patronů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple sv. Jana Nepomuckého v NedražicíchKaple sv. Jana Nepomuckého v NedražicíchKaple sv. Jana Nepomuckého v NedražicíchKaple sv. Jana Nepomuckého v Nedražicích