Zámek Nedražice (čp. 1)

Nedražice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Současná podoba nedražického zámku je výsledkem několika vln přestaveb a rozšiřování, které panské sídlo podstoupilo za více než 600 let své existence.

Historie

V jihozápadní části Nedražic, malé vesnice ležící na březích stejnojmenného rybníka, se v areálu hospodářského dvora nachází pozdně barokní zámek z druhé poloviny 18. století.

Panské sídlo prošlo složitým stavebním a historickým vývojem, na jehož počátku stálo zbudování malé tvrze, které se odehrálo patrně v průběhu 14. století. Bližší dataci bohužel nelze uvést. Původní středověké opevněné obydlí stálo na místě severovýchodního nároží dnešního zámku a bylo pravděpodobně tvořeno pouze prostou nevysokou věží, v jejímž přízemí se nalézaly dvě klenuté místnosti. Během 16. století byla tvrz rozšířena a upravena do podoby renesanční rezidence, jejíž dispozice doznala ve srovnání a jejím předchůdcem pronikavých změn. Ústředním bodem nového zámečku bylo patrně malé nádvoří, které po obvodu obepínala čtyři obytná křídla. Požár, který roku 1686 zcela zničil přilehlý hospodářský dvůr, vážně poškodil i šlechtické sídlo. Stavení bylo obnoveno v raně barokním slohu, přičemž bylo v podstatě zachováno půdorysné rozvržení starší rezidence.

Po roce 1750 se uskutečnila další rekonstrukce, díky které se vzhled a dispozice objektu znatelně přiblížily dnešnímu stavu. Severní i jižní průčelí budovy obohatil rizalit, mezi protilehlými vystouplými segmenty byla na ploše bývalého nádvoří zřízena krytá hala se schodištěm. Zdi byly zpevněny mohutnými nárožními opěráky a fasády byly rozčleněny lizénami. Kulatá věžička s terasou a výrazná mansardová střecha jsou výsledkem poslední vlny úprav, jež proběhla v 19. století a která odráží zálibu tehdejších majitelů v romantické architektuře.

Technický stav zámku je v současnosti naprosto nevyhovující, míra devastace bývalého panského sídla, které ve druhé polovině 20. století sloužilo hospodářským účelům, dávno přesáhla únosnou mez a jeho vzhled je vadou na kráse jinak malebné obce Nedražice.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zámek Nedražice (čp. 1)Zámek Nedražice (čp. 1)Zámek Nedražice (čp. 1)Zámek Nedražice (čp. 1)Zámek Nedražice (čp. 1)