Hradiště u Milíkova

Milíkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Pozůstatky pravěkého či raně středověkého hradiště u Milíkova se rozkládají na skalnatém ostrohu obkrouženém tokem Otročínského potoka, opevněné sídlo, které se dosud nepodrobilo archeologickému průzkumu, bylo chráněno valem zhotoveným z hlíny a kamenů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.