Kostel Archanděla Michaela v Michalových Horách

Michalovy Hory - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Barokní kostel Archanděla Michaela ze 17. století doplatil na masový odchod německého obyvatelstva po druhé světové válce, v posledních letech získává dříve zanedbávaná památka díky místnímu občanskému sdružení zpět svou ztracenou krásu.

Historie

Předchůdcem dnešního kostela Archanděla Michaela byla gotická kaple, která se tyčila na návrší nad kdysi živou hornickou osadou do roku 1590, kdy byla přestavěna a rozšířena. Současnou podobu získala svatyně kolem roku 1670, kdy byla upravena v raně barokním slohu. Michalovy Hory byly tvrdě zasaženy vysídlením německého etnika, k němuž došlo po skončení druhé světové války. Z více než 1 500 osob, které zde žily před rokem 1945, se místní populace do počátku třetího tisíciletí smrskla na pouhých 50 stálých obyvatel. Exodem byl z pochopitelných důvodů poznamenán i michalohorský svatostánek, jehož technický stav se v průběhu druhé poloviny 20. století vlivem zanedbané údržby postupně zhoršoval.

Vizuálně nejpůsobivější částí kostela Archanděla Michaela je patrová hranolová věž krytá cibulovitou bání s lucernou, která se vypíná nad západním průčelím stavby. Východní část obdélníkové lodi přechází v zúžený, trojboce uzavřený presbytář, k němuž od severu přiléhá čtvercová sakristie s oratoří v patře. Vnější stranu obvodového zdiva halí prostá nezdobená omítka, v dnešní době značně poškozená, plochy stěn jsou děleny vysokými, úzkými a půlkruhově uzavřenými okny. Dekorativní prvky v podobě lizén a nárožních pilastrů nalezneme pouze na věži.

Presbyterium je zastřešeno křížovou klenbou, která se v závěrech kněžiště paprsčitě větví, prostor lodi uzavírá kazetový strop. Zařízení kostela není stylově jednotné, jednotlivé prvky byly do interiéru umisťovány v dlouhém období od 16. do 20. století. Novobarokní hlavní oltář byl zhotoven po roce 1900, staršího data vzniku jsou hodnotné raně barokní boční oltáře a krásně vyřezávaná kazatelna. V presbytáři lze spatřit kamennou křtitelnici z 16. století.

Technický stav kostela Archanděla Michaela není uspokojivý, památku hyzdí vytlučená okna, poničené omítky, velké riziko představují dlouho neopravované krovy a střecha. V posledních letech se péči o chrám a jeho obnovu věnuje místní občanské sdružení.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kostel Archanděla Michaela v Michalových HoráchKostel Archanděla Michaela v Michalových HoráchKostel Archanděla Michaela v Michalových HoráchKostel Archanděla Michaela v Michalových HoráchKostel Archanděla Michaela v Michalových HoráchKostel Archanděla Michaela v Michalových Horách