Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříž v Lomu u Tachova

Lom u Tachova - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

V katastru obce Lom u Tachova se nachází tři malé kamenné památky. První drobnou architekturou jsou pozdně gotická boží muka z roku 1594, druhou barokní socha svatého Jana Nepomuckého, která byla před budovou bývalého mlýna vztyčena roku 1829, poslední z místních pamětihodností tvoří rovnoramenný smírčí kříž středověkého původu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříž v Lomu u Tachova