Mohylová pohřebiště u Kšic

Kšice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Nevelký hvozd, který se rozkládá na západ od vesnice Kšice, ukrývá hned tři významná mohylová pohřebiště. Zatímco v poloze Na Žalostném se nachází pouze 14 mohyl, na pohřebišti Stelka bylo objeveno hned 42 kuželovitých rovů milavečské kultury. Obě uvedené lokality však zastiňuje místo zvané Čertův kámen, kde bylo při archeologickém průzkumu nalezeno 63 hliněných mohyl z doby halštatské a časně laténské.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.