Venkovské usedlosti v Kosově (eč. 7, čp. 14)

Kosov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Jádro vesnice Kosov tvoří lichoběžníková náves s přilehlou zástavbou, některé exempláře lidové architektury počátku 20. století jsou památkově chráněny.

Historie

Vesnická zástavba je rozmístěna podél rozlehlé lichoběžníkové návsi. Obec, která byla založena ve vrcholném středověku, se pyšní souborem zděné lidové architektury z první třetiny 20. století. Z tohoto období pochází dům čp. 14 se zdobným západním průčelím, které sestává z pilastrů, profilovaných říms, trojúhelníkovitého štítu a dekorativních štukových rámců lemujících obdélníková okna. Reprezentativní fasáda obrácená do návsi a členěná lizénami, římsami a rámci kolem oken se záklenky je charakteristická i pro stavení eč. 7.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské usedlosti v Kosově (eč. 7, čp. 14)Venkovské usedlosti v Kosově (eč. 7, čp. 14)Venkovské usedlosti v Kosově (eč. 7, čp. 14)