Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kořenu

Kořen - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Pozdně barokní kaple svatého Jana Nepomuckého byla v nedávné době důkladně opravena a obnovena; ve svých útrobách ukrývá mobiliář, který se z velké části skládá z děl pololidové umělecké tvorby přelomu 18. a 19. století.

Historie

Pozdně barokní kaple svatého Jana Nepomuckého vznikla na sklonku 18. století. Půdorys svatyně připomíná svým tvarem latinský kříž. Obdélníkovou hlavní loď, zakončenou půlkruhově uzavřeným presbytářem, přetíná krátký transept. Nad západním průčelím stavby se vypíná nevysoká věž krytá drobnou cibulovitou bání. Část fasády zdobí lizény, vstupní portál je rámován šambránou. Většinu mobiliáře venkovského kostelíku tvoří pololidové umělecké předměty z konce 18. a 19. století. Kaple prodělala po roce 1989 kompletní rekonstrukci, rozčleněnou do několika etap, z nichž ta poslední byla dokončena roku 2012.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple sv. Jana Nepomuckého v KořenuKaple sv. Jana Nepomuckého v KořenuKaple sv. Jana Nepomuckého v KořenuKaple sv. Jana Nepomuckého v Kořenu