Hradiště Milkovské Čihadlo u Kokašic

Kokašice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Na výšině zvané Milkovské Čihadlo jsou k vidění skromné pozůstatky opevněného slovanského hradiště, které zde stálo v 8. a 9. století.

Historie

Vrch Milkovské Čihadlo leží zhruba dva kilometry severozápadně od vesnice Kokašice a vypíná se do výšky 675 metrů. Na jeho temeni se nacházejí znatelné terénní stopy výšinného opevněného hradiště, které zde bylo zbudováno Slovany a sídlištní funkci plnilo v 8. a 9. století. Lokalita doposud nebyla podrobena zevrubnému odbornému průzkumu, o přesné podobě osady proto nemáme takřka žádné informace.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.