Tvrziště v Kočově

Kočov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: gotika, renesance
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Do přelomu 18. a 19. století stávalo v Kočově malé goticko-renesanční panské sídlo, jehož pozůstatkem je dodnes patrné kruhové tvrziště.

Historie

Gotická tvrz stávala v Kočově od poloviny 14. století, v písemných pramenech byla poprvé zmíněna roku 1357. Opevněné sídlo měnilo spolu s vesnicí často majitele, což se neblaze podepsalo na technickém stavu budovy. Po roce 1549, kdy kočovské zboží získal Jindřich Šilink, došlo k renesanční přestavbě zpustlého vrchnostenského obydlí, navzdory tomuto zásahu byla tvrz na sklonku 16. století značně zchátralá. Roku 1602 byl Kočov prodán Fridrichu Šlikovi z Lokte, který z něj učinil součást plánského panství. Rezidence tak přestala sloužit svému původnímu účelu, během třicetileté války bylo převážně dřevěné stavení poškozeno požárem a v průběhu 18. a 19. století zaniklo.

Vyvýšené kruhové tvrziště, jehož průměr překračuje 40 metrů a které se nachází u hospodářského dvora nedaleko kočovské návsi, bývalo kdysi obehnáno silnými valy a vodními příkopy, jež byly z větší části zavezeny až ve druhé polovině 20. století. Na místě zpustlé a zanedbané tvrze vyrostla po roce 1800 budova myslivny, do níž byl zazděn starý gotický portál a další drobné stavební prvky z původního panského sídla.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Tvrziště v Kočově