Hospodářský dvůr v Kladrubech

Kladruby - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Zemědělský dvůr tvořil dříve hospodářské zázemí benediktinského kláštera v Kladrubech, jeho hlavními součástmi jsou budovy nové prelatury, staré školy a stájí.

Historie

Kladrubský zemědělský dvůr tvoří pás budov na východním předpolí bývalého kláštera. Mezi nimi má prim nová prelatura s portálem a průjezdem, jímž se vstupuje do dvora. Patrová barokní stavba s věží vznikla po roce 1700. Na severní straně k ní přiléhá podlouhlá stará škola, dvoupodlažní stavení ze 17. století dělící se na starší renesanční a mladší raně barokní část a lemované po obvodu masivními opěráky. Souvislá řada budov vrcholí patrovým domem s gotickými základy vzniknuvším mezi lety 1360 a 1370, který představuje jediný dochovaný pozůstatek středověké zástavby, jež původně obklopovala klášterní kostel ze západu, severu i východu. Na jižní průčelí staré prelatury navazují kolmo orientované podlouhlé stáje, v jejich sousedství se nachází poslední součást dvora, menší dvoupodlažní hospodářský objekt.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.