Boží muka v Chodském Újezdu

Chodský Újezd - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Mezi drobné kamenné památky Chodského Újezdu se řadí dvoje boží muka, zatímco první nesou kapličku s reliéfem Ukřižování, druhým vévodí malá busta Panny Marie.

Historie

V Chodském Újezdě nalezne návštěvník dvoje památkově chráněná boží muka. První z nich stojí na severovýchodním okraji návsi, jejich vznik je kladen do roku 1638. Tordovaný sloup nese malou kapličku s reliéfem Ukřižování. Druhá drobná pamětihodnost se nachází poblíž silnice u nároží zdi, kterou je obehnán místní hřbitov. Kamenný sloupek zakončený malou bustou Panny Marie byl pravděpodobně zhotoven na přelomu 18. a 19. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Boží muka v Chodském Újezdu