Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)

Horní Jadruž - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Památkově chráněný soubor lidové architektury v Horní Jadruži sestává z několika selských usedlostí z 18. a 19. století, zčásti zděných a zčásti roubených.

Historie

Patrně nejvýznamnější památkou lidové architektury v Horní Jadruži je venkovská usedlost, která byla dříve evidována pod čp. 13. Patrová obytná budova pochází z přelomu 18. a 19. století, světnice v přízemí je zděná, místnosti v poschodí a velký průčelní štít jsou roubené. Poblíž domu nalezneme archaickou kamennou sýpku s úzkými štěrbinovými okny.

Selská usedlost čp. 12 sestává z dvoupodlažního obytného stavení, stodoly, kůlny, seníku a špýcharu a vznikla v polovině 19. století. O několik desetiletí dříve, konkrétně na přelomu 18. a 19. věku, byl postaven dům čp. 11, patrový objekt se zděným přízemím a roubeným druhým podlažím s dřevěnou pavlačí.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)