Vesnické muzeum v Halži

Halže - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Expozice instalovaná v bývalém špýcharu obsahuje množství artefaktů dokumentujících hmotnou kulturu zemědělského venkova.

http://www.tachovsko.com/vesnicke-muzeum-halze.html

Historie

Zrekonstruovaný objekt bývalého špýcharu na okraji Halže je od roku 2010 využíván pro expozici věnovanou hmotné kultuře zemědělského venkova. Iniciátorem vzniku muzea byl místní sběratel Antonín Vaněk, který dlouhodobě shromažďoval artefakty související s ruční zemědělskou výrobou. Do sbírky pak postupně přibyly i objemnější stroje ovládané člověkem či zvířaty. Dnes je zde k vidění velké množství exponátů, představujících zemědělskou techniku i ruční nářadí, historické dopravní prostředky (kočáry, sáně, žebřiňáky) a jejich příslušenství nebo řemeslnické provozy (vybavená kovárna). Mezi ručně ovládanými nástroji zaujme především legendární vynález bratranců Veverkových – ruchadlo.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.