Kaple sv. Jana Nepomuckého v Halži

Halže - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Prostá barokní kaple svatého Jana Nepomuckého, tyčící se na návrší při jižním okraji Halže, byla vystavěna v 18. století, před několika lety byla důkladně obnovena a opravena.

Historie

Na mírném návrší na jižním okraji vesnice se nachází barokní kaple svatého Jana Nepomuckého z 18. věku. V průběhu 19. století byla památka několikrát upravována a v nedávné době podstoupila rozsáhlou rekonstrukci. Fasádu sakrální stavby obdélníkového půdorysu s polokruhovým presbytářem, proti němuž se na západní straně lodi vypíná nevysoká vížka, zdobí výrazné lizény. Okna jsou obepnuta šambránami. Interiér kaple svrchu uzavírá valená klenba s lunetami.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple sv. Jana Nepomuckého v HalžiKaple sv. Jana Nepomuckého v HalžiKaple sv. Jana Nepomuckého v Halži