Silniční most v Dolním Kramolíně

Dolní Kramolín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Silniční most z první poloviny 18. století spojuje obě části vesnice Dolní Kramolín, které jsou od sebe odděleny tokem Kosího potoka.

Historie

Silniční most v Dolním Kramolíně propojuje střed obce a menší severní část vesnice s barokním hospodářským dvorem, které jsou navzájem odděleny nevelkým tokem Kosího potoka. Objekt se skládá z pěti oblouků, zakřivená mostovka dosahuje délky zhruba patnácti metrů. Viadukt byl vybudován v první polovině 18. století, větší přestavbu, kterou vedl architekt Friedrich Zickler, podstoupil ve druhé půli 19. věku. Most původně sestával pouze ze třech nízkých polokruhových oblouků s klenbami z lomového kamene, které byly během úprav v 19. století doplněny na obou koncích nábřežním obloukem z otesaných žulových kvádrů. Část kamenných pilířů na návodní straně je opatřena zděnými ledolamy. Jedinými dekorativními prvky, které narušují strohou účelnost technické památky, jsou dva půlválcové rizality z lomového kamene předsunuté před boční pilíře. Vozovku z obou stran chrání nízké plnostěnné zábradlí. Most i po takřka třech stech letech od svého vzniku slouží svému účelu, v současné době se nachází v uspokojivém technickém stavu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Silniční most v Dolním KramolíněSilniční most v Dolním Kramolíně