Fara v Černošíně (čp. 20)

Černošín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Stará černošínská fara byla vybudována v pozdně renesančním slohu v první půli 17. století, barokizovaná stavba byla nedávno odkoupena městem a přeměněna na muzeum.

Historie

Jádro bývalé fary v Černošíně, které tvořila velká světnice s plochým trámovým stropem, je pozdně renesančního původu a vzniklo v první polovině 17. věku. Pravděpodobně v 18. století bylo stavení podstatně rozšířeno a barokně přestavěno, dalších úprav se dočkalo v několika etapách v průběhu 19. a na počátku 20. století. Mohutná přízemní budova, krytá zčásti mansardovou a zčásti polovalbovou střechou, byla roku 2009 odkoupena městem a po rozsáhlé rekonstrukci zde bylo roku 2014 otevřeno muzeum.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara v Černošíně (čp. 20)Fara v Černošíně (čp. 20)Fara v Černošíně (čp. 20)Fara v Černošíně (čp. 20)Fara v Černošíně (čp. 20)Fara v Černošíně (čp. 20)