Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)

Bor u Tachova - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: gotika, neogotika
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

V areálu špitálu se v minulosti kromě lazaretu nacházel i klášter, zrušený koncem 18. století, chloubou pozvolna chátrajícího komplexu je pozdně gotická kaple svatého Jana Křtitele se sklípkovou klenbou.

Historie

Bývalý špitál vznikl pravděpodobně krátce po založení města, v první půli 15. století k němu přibyla kaple s obdélníkovou lodí zasvěcená svatému Janu Křtiteli. Po roce 1500 se komplex podrobil rozsáhlé přestavbě, která zahrnovala i svatostánek, jenž byl zaklenut pozoruhodnou sklípkovou klenbou. Obdélníková jednopatrová budova je středovou svatyní symetricky rozdělena na dvě křídla, v jižním traktu byl umístěn špitál, v severní polovině klášter, který byl zrušen za Josefa II. Dnešní podoba areálu je výsledkem novogotických úprav z šedesátých let 19. věku. Ve 20. století plnil objekt úlohu obytného domu, v současnosti se v důsledku dlouhodobě zanedbávané údržby a nevhodného užívání nachází v havarijním stavu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)