Hrad na Babské skále

Vejvanov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Stavba nikdy nedokončeného hrádku snad souvisela s ochranou okolních nalezišť železné rudy, ovšem písemné prameny o této lokalitě zcela mlčí.

Historie

Na Babské skále v lesích jihovýchodně od Vejvanova (na území přírodního parku Radeč) se nacházejí terénní pozůstatky zaniklého a zřejmě nikdy nedostavěného středověkého hrádku. Z nich nejlépe patrný je nedokončený, postupně hloubený příkop, přetínající na severní straně přístupovou cestu, a stopy po úpravách skalního povrchu v zadní části hradního jádra, situovaného na skalním suku. Před příkopem zůstal navršen nevyužitý materiál. O historii a funkci hradu se nedochovaly žádné písemné zmínky, jeho stavba snad mohla souviset se snahou o ochranu okolních nalezišť železné rudy ve 14. století. Lokalita je unikátní z toho důvodu, že umožňuje nahlédnout do procesu výstavby středověkého hradu v jeho první fázi.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.