Historické jádro vsi Vejvanov

Vejvanov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vesnice se dodnes pyšní poměrně velkým množstvím roubených staveb.

Historie

Náves je podlouhlého tvaru, prochází jí silnice. Výrazněji vymezenou západní stranu lokality tvořily nevelké usedlosti s domy založenými v převažující štítové orientaci, zástavbu východní strany návsi tvoří několik chalupnických usedlostí a objektů domkářů. Dosud je ve vesnici poměrně velké množství roubených staveb.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.