Židovský hřbitov v Terešově

Terešov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Pozůstatky židovského hřbitova u Terešova tvoří vedle zbytků ohradní zdi především tři stovky náhrobků, z nichž nejstarší jsou datovány do 20. let 18. století.

Historie

V polích asi 1,5 km jihozápadně od obce se ukryté v ostrůvku vegetace nacházejí rozsáhlé pozůstatky židovského hřbitova, založeného asi na přelomu 17. a 18. století (dle některých pramenů již v roce 1623). Podle tradice hřbitov vznikl v místech, kde byli kolem roku 1520 pohřbeni Židé prchající z Prahy před morem, kteří nebyli kvůli obavám z nákazy vpuštěni do vsi. V roce 1768 byl areál hřbitova rozšířen a ohrazen kamennou zdí, v roce 1816 byl postaven také hrobnický domek. Plochu hřbitova dosud ohraničují torza ohradní zdi z lomového kamene, domek hrobníka byl zbořen. Uvnitř se dochovaly zhruba tři stovky stojících i povalených náhrobků, z nichž nejstarší jsou datovány do let 1725 a 1729. V Terešově, kde se konstituovala první židovská náboženská obec v okrese Rokycany, se také nacházela synagoga snad z přelomu 18. a 19. století, zbořená v roce 1964.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.