Silniční most v Terešově

Terešov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zděný kamenný silniční most o délce asi 28 metrů.

Historie

Most pochází patrně z první poloviny 19. století. Zděný kamenný silniční most o délce asi 28 metrů stojí nad Terešovským potokem a je stále využíván i pro silniční dopravu. Sypané těleso mostu po stranách je zpevněno a ohraničeno režnými kamennými zdmi. Obvodové zdi jsou vytaženy nad vozovku a tvoří parapetní zídky. Ve středu mostu je prolomen úzký, v celé šíři valeně zaklenutý kanál, kterým protéká potok. Povrch mostu je pokryt asfaltem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Silniční most v TerešověSilniční most v Terešově