Židovský hřbitov v Rokycanech

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Novodobý židovský hřbitov, založený v roce 1898, se nachází na severním okraji Rokycan při cestě na Volduchy.

Historie

Na severním okraji města při Voldušské ulici se nachází židovský hřbitov založený v roce 1898. Do té doby byli rokycanští Židé pohřbíváni na hřbitově v nedalekém Oseku. V ploše rokycanského hřbitova, která z důvodu relativně krátkodobého fungování zůstala ne zcela zaplněna, se dochovalo necelých sedm desítek převážně pylonových náhrobků a nedávno opravený novogotický hrobnický domek s obřadní síní a pamětní deskou, který má dnes soukromého majitele a od adaptace v 70. letech minulého století obytný účel. V Rokycanech, kde je židovské osídlení doloženo od druhé poloviny 16. století, avšak početnější komunita se zde ustavila až během 19. století, se také nacházel dům s modlitebnou zřízenou v roce 1871. Zdejší židovská obec zanikla na počátku nacistické okupace v roce 1940, modlitebna (podobně jako hřbitov) na dnešním Malém náměstí nadále chátrala a po roce 1981 byla zbořena. Hřbitov byl restaurován v roce 1975, další úpravy zde proběhly v letech 1989-1990.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.