Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v Rokycanech

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Sochy světců z 18. a 19. století.

Historie

Socha sv. Václava se nachází na křižovatce ulic Strmá a K Borku. Pochází z poslední třetiny 17. století. Na hranolovém profilovaném soklu je umístěn vysoký sloup završený pískovcovou sochou světce v podživotní velikosti. Světec stojící v mírném kontrapostu je oděn do obvyklého knížecího oděvu a na hlavě má knížecí čapku. V pravé ruce drží praporec a v levé štít s orlicí.

Další socha sv. Václava se nachází na křižovatce ulic B. Němcové a V. Nového. Na nízké čtverhranné podestě stojí hranolový čtyřboký podstavec. Na čelní straně nápis "ADAM EXL . SVSANA EXLOVÁ . ANNO 1694". Na podstavci je hladký toskánský sloupek s krycí deskou tvořící základnu pro stojícího sv. Václava zhotoveného z pískovce. V rukou má praporec a štít s drapérií.


Jedna socha sv. Jana Nepomuckého stojí uprostřed Malého náměstí a pochází z roku 1709. Na hranolovém jednoduchém podstavci s mohutnými římsami je hladký sloup s kompozitní hlavicí se sochou sv. Jana Nepomuckého. Světec má pravou nohu pokrčenou, jakoby mírným pohybem vpřed. Také roucho je jakoby tímto pohybem zvlněno. Kolem jeho hlavy je kovová svatozář s pěti hvězdami. Na soklu je nápis s letopočtem v obdélném orámování a půlkruhovým zakončením nahoře a dole a s nápisem.

Další socha tohoto světce stála původně na náměstíčku pod kostelem, odtud byla roku 1985 pro havarijní stav uložena do areálu kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech. V roce 1993 byla socha restaurována a přemístěna na stávající pozemek u řeky Klabavy poblíž mostu na Pražské ulici. Socha pochází z druhé čtvrtiny 18. století a stojí na čtyřbokém podstavci novějšího původu. Na podstavci na oblaku se tyčí socha sv. Jana Nepomuckého, která je esovitě prohnuta s vykročenou levou nohou. Levou ruku má ohnutou na prsou. V pravé ruce drží knihu opřenou o pravý bok. U jeho levé nohy pokleká andílek držící kříž. Pohyb postavy zdůrazňuje rozevlátý šat. Na přední straně je zbytek po železném ramínku pro lucernu. Kolem sochy je litinový plůtek vyrobený v roce 1993 ve slévárně ve Strašicích.

Fotografie

Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v RokycanechSochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v RokycanechSochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v RokycanechSochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v RokycanechSochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v RokycanechSochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v Rokycanech