Muzeum Josefa Hyláka

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Vlastivědné muzeum v Radnicích, pojmenované po místním učiteli a regionálním historiku, jenž stál u zrodu této instituce, je nejstarším muzeem rokycanského okresu.

http://www.muzeumradnice.cz/

Historie

V tzv. Falkově domě na radnickém náměstí sídlí muzeum zaměřené na prezentaci historie a etnografie Radnicka. Tradice muzea, pojmenovaného podle zakladatele, místního učitele a historika Josefa Hyláka, je dlouhá; instituce byla založena již v roce 1892 a jedná se tak o nejstarší muzeum v okrese Rokycany. V rámci stálé expozice, instalované v roce 1985 a v roce 2000 aktualizované, je zvláštní pozornost věnována archeologickému a paleontologickému poznání regionu, dějinám průmyslového podnikání na Radnicku (hornictví, pivovarnictví), spolkovému životu (divadelní aj. spolky) a významným osobnostem (Kašpar Šternberk, Antonín Puchmajer). Připomenuta je rovněž osobnost Václava Kočky-Amorta, průmyslového podnikatele a mecenáše, který radnickému muzeu věnoval svou sbírku starožitností, jež dodnes tvoří podstatnou část muzejních sbírek. Specifická je i mimořádně rozsáhlá a ucelená numismatická sbírka, dalším pozoruhodným exponátem je divadelní opona s vyobrazením města z roku 1801.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.