Židovský hřbitov v Radnicích

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Cca 1,5 km jihovýchodně od města na okraji lesa.

Historie

Hřbitov se nachází cca 1,5 km jihovýchodně od města na okraji lesa na ploše téměř 4000 m2.  K místu vede naučná stezka nazvaná Za přírodou a historií Radnicka. Hřbitov má tvar nepravidelného šestiúhelníku. Snad byl založen už v 16. století, nejstarší náhrobek pochází z roku 1734. Těsně před první světovou válkou byla plocha hřbitova rozšířena k západu, původní kamenná ohradní zeď byla doplněna cihlovou nadezdívkou a nově připojená část hřbitova byla oplocena zdí rovněž z cihel. Na západní straně ohrazení byla prolomena brána a branka s litinovými vraty. V současné době je na hřbitově 210 hrobových míst a o něco méně dochovaných náhrobků stojících v neúplných řadách, většinou byly vytesány z pískovce, některé ze žuly, někdy se jedná o kombinaci materiálů. Epitafy jsou psány hebrejsky, česky a německy. V centrální části dominuje pomník velkoobchodníka Leopolda Poppera a jeho manželky Karoliny. Od roku 2012 probíhá obnova jednotlivých pomníků.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Židovský hřbitov v RadnicíchŽidovský hřbitov v RadnicíchŽidovský hřbitov v Radnicích