Zřícenina hradu Homberk u Příkosic

Příkosice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Hrad Homberk se nachází nedaleko silnice spojující Příkosice a Vísky.

Historie

Poblíž silnice Příkosice – Vísky v polesí Mlází asi 2 km východně od Příkosic stál hrad Homberk, z něhož zbylo jen několik kamenů. K místu vede pouze lesní cesta. Díky tomuto hrádku vstoupily Příkosice v roce 1368 poprvé do historie. V tomto roce totiž krátce před Vánoci sepsal majitel hradu Bleh z Homberka závěť, v níž věnoval manželce Jitce se souhlasem ostatních příbuzných v případě své smrti věno tvořené třetinou hradu Homberka, třetinou Paseky, třemi poddanskými dvory v Příkosicích, třetinou lánů ve Vískách a lesem v Lubojedech. Protože se Blehovi synové stali loupeživými rytíři, byl hrad na rozkaz krále Václava IV. v letech 1404–1407 obléhán a následně dobyt. V roce 1407 pak Jitka z Homberka prokazovala nárok na své věno odkázané jí manželem v roce 1368. V té souvislosti jsou Příkosice opět zmiňovány a rok 1407 byl tak mylně pokládán za datum nejstarší písemné zprávy o obci. Páni z Homberka náleželi zřejmě k jedné z větví pánů z Rožmitálu. Po husitských válkách se homberské panství dostalo do majetku Bedřicha z Donína. Jeho potomci ho patrně prodali a bylo přičleněno k Rožmitálu.

Hrad byl postaven na protáhlém skalnatém hřebenu, příkopem oddělená východní část byla snad ukončena věžovým objektem, vklíněným do skály. Na druhé straně hrad uzavíral osamocený skalní blok, snad završený věží. Většina konstrukcí hradu byla zřejmě dřevěná.

Významné pověsti

K hradu se váže hned několik pověstí. Čtyři bratři z Homberka prý přepadávali obyvatele Trokavce, kteří pod hradem projížděli, a okrádali je. Byla to msta za to, že jednoho z nich vyhnali o posvícení ze své hospody. Jednou hledal soused z Příkosic pod hradem Homberkem poklad, našel však jen měděnou lžíci, kterou mrzutě odhodil. V tom se ozval hlas: „Když nejsi s tímhle spokojen, nenajdeš už nic.“ Soused se leknutím roznemohl a zemřel. Jiný soused také zkoušel u Homberka vykopat poklad. Kopal a v pravé poledne si chtěl odpočinout od práce, náhle uviděl postavu s černými vousy, zrezivělou helmicí, brněním a bílým rouchem. Také on co nejrychleji utekl. Jednou kráčel sedlák z Vísek do Příkosic. U hradu si všiml řetězu, říkal si, že by se mu hodil do chléva. Když však tahal za jeden konec, ozvalo se: "Nech, co ti nepatří!" Nikoho neviděl a raději utíkal rychle pryč.

Fotografie

Zřícenina hradu Homberk u PříkosicZřícenina hradu Homberk u PříkosicZřícenina hradu Homberk u PříkosicZřícenina hradu Homberk u PříkosicZřícenina hradu Homberk u Příkosic