Sousoší Kalvárie, sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Podmoklech

Podmokly - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pískovcové barokní sochy z 18. století.

Historie

Kalvárie se nachází východně od obce na návrší. Jedná se o pískovcovou barokní sochu z 18. století, obnovenou roku 1854. Sousoší je umístěno na vysokém soklu s bočními volutovými křídly. Ve svém středu přechází v nízký podstavec, který nese kříž s plastickým pískovcovým korpusem. Tělo Kristovo je rozpjato na kříži, kolena jsou vytlačena dopředu a přibita jedním hřebem, chodidlo pravé nohy kryje nárt nohy levé. Bederní rouška je zauzlena na pravém boku a cípy vlají volně po obou stranách těla. Po stranách kříže stojí na samostatných krychlových soklech, umístěných na římse společného podstavce, socha Panny Marie (vpravo) a sv. Jana (vlevo). Obě plastiky v téměř životní velikosti jsou lukovitě prohnuty směrem ke kříži.

Socha Panny Marie se nachází před bývalou budovou školy. Jedná se o pískovcovou barokní sochu z poloviny 18. století. Hranolový podstavec zakončený vyloženou římsou nese nízký sokl ve tvaru komolého čtyřbokého jehlance. Na něm, na zeměkouli, která je obtočená hadem, stojí postava P. Marie v životní velikosti. Její sepjaté ruce jsou vytočeny doprava. Jedná se o ikonografický typ Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné). Jedná se o sochy a obrazy Panny Marie, která stojí na zeměkouli, patou drtí hadovi (ďáblu) hlavu a před nohama má půlměsíc. Vyobrazením se ukazuje na to, že Panna Maria byla v lůně své matky Anny počata bez poskvrny prvotního hříchu.

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v severní části obce u čp. 15. Jedná se o pískovcovou barokní sochu z 18. století. Na čtvercovém stupni stojí dvojitý čtyřboký sokl s hranami vybranými pravoúhlým zářezem. Podstavec má tvar komolého jehlanu, má patku a římsově profilovanou hlavici. Socha světce je v kontrapostu, levé koleno má vysunuto, světec přidržuje pravicí krucifix opřený o pravé nadloktí a levicí podchycuje dolní konec. Kolem hlavy, pokryté biretem, má svatozář.

Fotografie

Sousoší Kalvárie, sochy  Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v PodmoklechSousoší Kalvárie, sochy  Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v PodmoklechSousoší Kalvárie, sochy  Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v PodmoklechSousoší Kalvárie, sochy  Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v PodmoklechSousoší Kalvárie, sochy  Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Podmoklech