Sochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v Oseku

Osek - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní sochy z 18. století.

Historie

Socha sv. Isidora je umístěna nad obcí u křižovatky silnic na Vitinku a Březinu. Socha pochází z počátku 18. století. Jedná se o pískovcovou sochu na čtyřbokém soklu s patkou. Světec je v akcentovaném kontrapostu, stojí na levé noze, pravá vykročena. Postava je oděna do barokního selského kroje, do úzkých, po kolena sahajících nohavic. Na nohou má holínky s manžetou. Kabátec sahající po kolena je na hrudi sepnut, ve spodní části rozhalen. U krku a u zápěstí má krejzlíky. Pod pravou paží drží širák. U pravého boku je zavěšena brašna. Levá ruka je položena na prsou. Realisticky pojatá hlava s vousy je pootočena vlevo a mírně zdvižena.

Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna na návsi. Pochází z druhé až třetí čtvrtiny 18. století. Na jednom stupni stojí členěný podstavec s patkou a nárožními pilastry zakončený vyloženou profilovanou římsou. Postava světce je oděna do obvyklého šatu (klerika, focheta, štola, mozzeta) stojí ve výrazném kontrapostu a přidržuje v pravé ruce kříž s korpusem. Světec je prostovlasý s postavou protáhlou, štíhlou a s drobnou hlavou.

Fotografie

Sochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v OsekuSochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v OsekuSochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v OsekuSochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v OsekuSochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v OsekuSochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v OsekuSochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v Oseku