Sýpka v Mirošově

Mirošov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní sýpka z 18. století.

Historie

V Mirošově je známější pod pojmem špýchar. Nachází se na levé straně při vjezdu do města od Rokycan nad zámkem. Jde o barokní sýpku patrně z 18. století. Sýpka má obdélný půdorys, je zděná, omítnutá. Má dvě podlaží a sedlovou střechu krytou taškami. Průčelí je hladké, nečleněné. Pravoúhlé větrací otvory jsou v kamenných šambránách. Sýpka patřila k hospodářským budovám soustředěným u zámku. V současné době je nevyužívaná, v roce 2010 byly restaurovány kamenné architektonické prvky fasády. Špejchar je stejně jako zámek v soukromém majetku.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Sýpka v Mirošově