Smírčí kříž v Mešnu

Mešno - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Smírčí kříž na ohradní zdi u kostela Nejsvětější Trojice. Je dobře viditelný i ze silnice. V pramenech se objevují datace s letopočtem 1772 nebo 1757. Jedná se o unikátní památku, uvážíme-li, že na okrese Rokycany jsou dochovány pouze dva tyto kříže.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Smírčí kříž v MešnuSmírčí kříž v MešnuSmírčí kříž v Mešnu