Zřícenina hradu Vimberk u Medového Újezdu

Medový Újezd - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: nezařaditelné, gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Historie hrádku není příliš jasná, neznáme ani jeho původní název, později je označován jako Vimberk, Vinberk i Melmatěj.

Historie

Zříceniny se nachází u mlýna Melmatěje poblíž silnice Dobřív - Strašice. K místu vede modrá turistická značka spojující Dobřív a Strašice. Historie hrádku není příliš jasná, neznáme ani jeho původní název, později je označován jako Vimberk, Vinberk i Melmatěj. Pravděpodobné je zde raně až vrcholně středověké opevnění. Předpokládá se, že hrádek vznikl jako královská stavba k ochraně důležité obchodní stezky snad ve 13. století. V první třetině 14. století ho zřejmě získali Rožmberkové. Hrádek zanikl roku 1352 při vojenské akci krále Karla IV. proti nim. V roce 1952 zde byly nalezeny keramické střepy, o rok později tu byl proveden povrchový průzkum. Získané keramické zlomky byly datovány do mladší (?) a pozdní doby hradištní až vrcholného středověku, což naznačuje existenci pozdější tvrze. Vimberk byl malým jednodílným hrádkem oválného obrysu. Lze ho spojovat s hrady přechodného typu, které byly okolo poloviny 13. století jedním ze tří typů užívaných královských hradů. 

Významné pověsti

Říká se, že z tohoto hradu vedla podzemní cesta až do Strašic. Dnes je prý celá zavalená, jen je vidět obě její ústí u Melmatěje pod hradem a u strašické fary. Na hradě Vimberku prý kdysi žil moudrý a statečný rytíř se dvěma dcerami Hroznatou a Milenou. Jak již naznačovala jména obou, sestry byly svými protipóly a Hroznata na otcovu oblíbenou Milenu žárlila. Jednou zjara se Milena z hradu ztratila, našli ji spící v lese. Otec nalezenou dceru vroucně objímal. To Hroznatu popudilo natolik, že vyhledala sluhu Matěje a nakázala mu, aby Milenu zabil, a slibila mu za to štědrou odměnu. Matěj se druhý den přiznal rytíři a ten Hroznatu vykázal navěky z hradu. Matějovi byl pak za odměnu a jeho věrnost postaven pod hradem mlýn zvaný Melmatěj.

Fotografie

Zřícenina hradu Vimberk u Medového ÚjezduZřícenina hradu Vimberk u Medového ÚjezduZřícenina hradu Vimberk u Medového Újezdu