Židovský hřbitov v Hřešihlavech

Hřešihlavy - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Pozůstatky židovského hřbitova, založeného asi v roce 1821, se nacházejí v lese východně od obce.

Historie

V lese asi 700 m východně od obce se nacházejí pozůstatky židovského hřbitova založeného pravděpodobně v roce 1821. Svažitou plochu porostlou břečťanem vymezují zbytky ohradní zdi z lomového kamene a uvnitř je dochováno přes padesát stojících i povalených náhrobků datovaných do let 1826-1911. Z márnice na severovýchodní straně hřbitova se zachovaly jen ruiny v podobě obvodového zdiva. V obci Hřešihlavy, kde je židovská komunita doložena od poloviny 17. století, se nacházela také synagoga z první poloviny 19. století, zbořená před rokem 1938.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.