Kaplička Všech svatých v Ejpovicích

Ejpovice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Stranou od návsi cestou ke hřbitovu stojí drobná sakrální stavba na čtvercovém půdorysu krytá sedlovou střechou a se vstupním průčelím prolomeným pravoúhlým portálem. Tradice kapličky zasvěcené Všem svatým sahá údajně až do 17. století. V roce 1994 byla tehdy velmi poškozená a zanedbaná stavba opravena a znovuvysvěcena.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.