Kaple sv. Václava v Ejpovicích

Ejpovice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Kaple postavená v roce 1904 je dnes místem pravidelných bohoslužeb a příležitostných kulturních akcí.

Historie

Na návsi při hlavní silnici stojí kaple zasvěcená sv. Václavu. Sestává z obdélné lodi kryté sedlovou střechou, drobného polygonálního presbytáře a hranolové věžičky s cibulovitou bání nad vstupním průčelím. Kaple byla postavena v roce 1904 z prostředků získaných veřejnou sbírkou, ale i s použitím výtěžku z divadelních představení místních ochotníků a za přispění mlynáře Tyla. Plány zpracoval plzeňský stavitel Josef Pašek. Obraz sv. Václava na hlavním oltáři vytvořil akademický malíř Václav Jedlička. Celkovou rekonstrukcí prošla kaple v roce 1994, kdy byla také slavnostně znovuvysvěcena plzeňským biskupem Msgre. Františkem Radkovským. Dnes je využívána jak pro pravidelné konání bohoslužeb, tak pro příležitostné koncerty a další kulturní akce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.