Socha sv. Jana Nepomuckého a kříž v Tisu u Blatna

Tis u Blatna - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Poblíž kostela Povýšení sv. Kříže stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého datovaná špatně čitelným nápisem v kartuši na čelní straně soklu do roku 1825. U zazděné dolní branky do areálu kostela stojí pamětní kříž, kovářsky náročnější výrobek osazený v žulovém podstavci s vročením 1890.

Fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého a kříž v Tisu u BlatnaSocha sv. Jana Nepomuckého a kříž v Tisu u Blatna